HMS Hugins Vänner

Föreningens har till ändamål att samla patrullbåtsgastar, yt-attackare och andra intresserade av marina fartyg och att aktivt vara en stödförening för patrullbåten HMS Hugin vid GMC.
Föreningen ska verka för att HMS Hugin ska vara öppen för allmänheten i samband med guidade visningar. På sikt ska även föreningen verka för att fartyget ska kunna driftsättas och framföras i närområdet.
Föreningen ska också verka för att bevara traditioner från tiden då HMS Hugin var i aktiv tjänst samt också att samla och sprida kunskap om denna typ av fartyg. Föreningen skall bedriva klubbverksamhet och anordna samkväm.

HMS Hugins Vänner är en del av Veteranflottiljen.

Hemsida här; www.p151hugin.se

 

HMS Smålands vänner 

Jagaren Småland är Maritimans blickfång och flaggskepp. Jagaren är ett stort fartyg som kräver mycket underhåll. Hon är i bra form i skrovet och i mångt i överbyggnader och pjäser. Däremot så krävs det, för att få henne tillbaks till ship shape som i fornstora dar, frivilliga krafter för att hjälpa till med underhållet. Det är därför glädjande att en fartygsförening för Småland kunde bildas under oktober 2020. Läs mer om fartyget och om föreningen genom att klicka på denna länk: https://j19smaland.se/ Vill du mönstra på hittar du ett formulär genom att klicka på denna länk:  https://j19smaland.se/kontakt/ Föreningen finns också på Facebook: https://www.facebook.com/Jagaren.Smalands.Vanner/

Föreningen fick en bra start med härlig artikel i Flottan Mäns tidskrift "Pejlingar". Läs den här. Artikeln finns nu också i FMs rikstidning. 


Föreningen M/S Fryken

M/S Fryken ingår sedan 1986 i stiftelsen Göteborgs Maritima Centrums samling av äldre civila och militära fartyg. En stiftelse är ägare och ansvarar för löpande drift och underhåll. Med undantag för några korta turer i innerskärgården 1992 har fartyget varit stationärt och använts som museifartyg och som praktikplats för Chalmers utbildning av sjöingenjörer.

Hemsida här: https://www.msfryken.se

Föreningen Bogserbåten Herkules

Information om föreningen som vårdar bogserbåten Herkules hittar du på deras hemsida; msherkules.se 

Ubåten HMS Nordkaparen

Nordkaparen är en ubåt av Draken klassen som hade 5 systrar, den är på 770 ton dödvikt är 69,3 m lång och en diameter på 5,1 m, dess djupgående är 4085 m. Dykdjup i fredstid var 150 m och farten i ytläge 15 knop och i u-läge. I u-läge drivs ubåten av batterier som laddas med de installerade dieselmotorernas generatorer. Framdrivning är densamma i både yt-och u-läge d.v.s typ Leonardsystem detsamma som finns i dieselelektriska tåg och våra isbrytare. Nordkaparen har 4 torpedtuber och kan bära 12 torpeder varav 8 st i ett revolvermagasin. Besättningen bestod av 37 man uppdelat på var och ens specialkunskaper inom ubåtsteknik.

Ubåtsklubben Nordkaparen.

Ubåtsklubben Nordkaparen är en samling av ubåtsfolk, ubåtsintresserade och ubåtsveteraner. Klubben hjälper till att hålla ubåten i bra skick inombords, utombords ligger ansvaret på Maritiman. Ubåtsveteranerna bistår Maritiman med guidning vid specifika tillfälle och vid Maritimans speciella dagar. Ubåtsklubben har idag runt 460 medlemmar från hela landet och består av en styrelse på 7 medlemmar från Göteborgs området och har en hemsida inom "Swedish Submariners association" där man väljer vilken ubåt man vill granska. Nordkaparen har också en egen hemsida på Facebook "Ubåtsklubben Nordkaparen", som idag har runt 250 följare. Om ni önskar guidning med någon klubb eller liknande kan ni kontakta Maritiman eller ubåtsklubben via hemsidans kontakter.

Nordkaparen finns på NORDKAPAREN  Swedish Submariners Association (swesubmariners.se) hemsida:   https://www.swesubmariners.se/nordkaparen-27464709

Föreningen för Esab IV:s vänner

E-post: kassor@esab.se