VAD HAR HÄNT, VAD HÄNDER FRAMÅT?

Årsmöte för 2019 genomfört 2020-09-03Jagaren Småland har fått en fartygsförening. Läs mer under fliken "Fartygsföreningar" och ta också del av artikeln om föreningen.


Föreningens ordförande 

Krister Jakobsson

"Föreningen Göteborgs Maritima Center (FGMC) är en paraplyorganisation för samtliga fartyg och båtar inom Maritiman och har som mål att alla båtar ska ha en väl fungerande förening, som tillsammans med Maritimans personal skapar en unik upplevelse för besökarna.

Antalet medlemmar och besökare ska öka genom ökat antal aktiviteter och utställningar.

Intäkter ska öka genom fler besökare, medlemmar och sponsorer.

Maritiman är ett historiskt kulturarv för nuvarande och kommande generationer och ska visas i ett välbehållet och örlogsmässigt skick för turister och göteborgare."