FGMC på båtmässan

FGMC med ingående fartygsföreningar visar upp sig på Båtmässan den 6 - 13 februari. Där kommer vi att ha en monter där medlemmar från föreningarna informerar om sin verksamhet. Fartygsmodeller kommer också att visas och i en bassäng kommer en skalenlig och körbar modell av HMS Småland navigera.

FGMC årsmöte 2022

Föreningens årsmöte kommer att genomföras under mars 2022. Information om dag och klockslag kommer att publiceras här så snart de blivit fastställda.

Årsmöte jagaren Smålands vänner

Årsmöte lördagen den 5 mars klockan 14.00

Vi planerar för föreningens andra årsmöte lördagen den 5 mars klockan 14.00. Är du ute i god tid finns möjlighet till rundvandring på Småland från klockan 13.00.
Anteckna datum. Ytterligare info kommer inom kort.

Maritiman

Maritiman öppnar för säsongen lördagen den 2 april 2022

Under året uppmärksammas på olika sätt att den svenska flottan firar sin 500-årig tillvaro. Bland annat kommer en jubileumsutställning att sättas upp ombord i HMS Småland och enheter ur flottan kommer att lägga till vid stadens kajer

VAD HAR HÄNT, VAD HÄNDER FRAMÅT?

Årsmötesprotokollet finns nu tillgängligt. Maila oss på vår mail så skickar vi det.

Glada nyheter. Maritiman öppnar igen den 1 maj. Som medlem i FGMC har du gratis inträde men vid besök på Maritimans anläggning måste ni ändå boka platsbiljett Läs mer på deras hemsida.

https://www.maritiman.seKonstnärer ställer ut på Maritiman. Utställningen som är ombord Jagaren Småland startar den 15:e maj i samband med en mindre vernissage, 12-16.

Det är den första mässen som besökare kliver in i direkt från färjan Dan Broström, vilket de gör under vernissagerna. Mäss E.

Pga pandemin så det kommer bara få vistas 4 personer åt gången i lokalen.


Föreningens ordförande 

Krister Jakobsson

"Föreningen Göteborgs Maritima Center (FGMC) är en paraplyorganisation för samtliga fartyg och båtar inom Maritiman och har som mål att alla båtar ska ha en väl fungerande förening, som tillsammans med Maritimans personal skapar en unik upplevelse för besökarna.

Antalet medlemmar och besökare ska öka genom ökat antal aktiviteter och utställningar.

Intäkter ska öka genom fler besökare, medlemmar och sponsorer.

Maritiman är ett historiskt kulturarv för nuvarande och kommande generationer och ska visas i ett välbehållet och örlogsmässigt skick för turister och göteborgare."