Maritimans dag 4 september

Maritimans dag återkommer nu efter att ha varit inställd två år p.g.a. coronapandemin. Nu återstartar vi söndagen den 4 september och håller öppet klockan 10.00 -- 17.00. Fritt inträde till hela anläggningen. Välkommen att fira Maritiman och dess fartyg denna dag!

Veterandagen den 28 maj kl 11.00 - 18.00

Med Kustjägarveteranerna firar vi Veterandagen för hela familjen. Dagen till ära får militära veteraner samt alla anställda och rekryter vid Amf 4 fri entré till Maritiman mot uppvisande av Veterankort eller militärt id-kort. Fartygsföreningarnas medlemmar har som vanligt också fri entré mot uppvisande av medlemskort från FGMC eller någon av medlemsföreningarna. (Medföljande familjemedlemmar betalar ordinarie inträdesavgift)

FGMC årsmöte 2022

Föreningens årsmöte kommer att genomfördes i Maritiman torsdagen den 31 mars 2022 klockan 18.00 - 20.00. Protokoll sänds till den som så önskar. Sänd ett mail till info@fgmc.se så kommer protokollet.

Årsmöte jagaren Smålands vänner

Årsmötet lördagen den 5 mars 2022

Vi genomförde föreningens andra årsmöte lördagen den 5 mars 2022. Det förlöpte enligt "god årsmötessed" men tyvärr var inte någon beredd att ta vid som ordförande. Om du har erfarenhet som föreningsordförande och möjlighet att ta detta fina uppdrag ber vi dig kontakta Krister Jakobsson på telefon 070 576 7092.

Maritiman

Maritiman öppnar för säsongen lördagen den 2 april 2022

Under året uppmärksammas på olika sätt att den svenska flottan firar sin 500-årig tillvaro. Bland annat kommer en jubileumsutställning att sättas upp ombord i HMS Småland och enheter ur flottan kommer att lägga till vid stadens kajer

VAD HAR HÄNT, VAD HÄNDER FRAMÅT?

Årsmötesprotokollet verksamhetsåret 2021 finns tillgängligt. Maila oss på vår mail så skickar vi det.

Glada nyheter. Maritiman öppnar igen den 2 april. Som medlem i FGMC har du gratis inträde men vid besök på Maritimans anläggning måste ni ändå boka platsbiljett Läs mer på deras hemsida.

https://www.maritiman.se


Veterandagen den 29 maj
Veterandagen är allmän helgdag i Sverige och dagen har instiftats för att lyfta fram de svenska män och kvinnor som sedan 1945 tjänstgjort i FN- EU- OSCE, m.fl. missioner runt om i världen. I Göteborg kommer Veterandagen att genomföras på Maritiman och alla veteraner har då fritt inträde. 


2022 uppmärksammar vi vår Flottas 500-åriga tillvaro genom en specialutställning ombord i jagaren Småland. Utställningen visas från och med juni månad.

Föreningens ordförande 

Krister Jakobsson

"Föreningen Göteborgs Maritima Center (FGMC) är en paraplyorganisation för samtliga fartyg och båtar inom Maritiman och har som mål att alla båtar ska ha en väl fungerande förening, som tillsammans med Maritimans personal skapar en unik upplevelse för besökarna.

Antalet medlemmar och besökare ska öka genom ökat antal aktiviteter och utställningar.

Intäkter ska öka genom fler besökare, medlemmar och sponsorer.

Maritiman är ett historiskt kulturarv för nuvarande och kommande generationer och ska visas i ett välbehållet och örlogsmässigt skick för turister och göteborgare."