FGMC STYRELSE

Krister Jakobsson
Oreförande

Björn Selfjord
Kassör

Lars Zimmerman
Vice ordförande

Mats Levinsson
Sekreterare

Lars Lundmark
Ledamot

Lars Göran Karlsson
Ledamot

Göran Sjöstrand
Ledamot

Stig Hakner
Adjungerad

VD Maritiman, adjungerad 

Revisorer

Lars Sandberg
Revisor
Åke Andersson
Revisorssuppleant

Valberedning

Ledamöter föreslås av respektive fartygsförening

Kontakt med styrelsen: info@fgmc.se