FGMC STYRELSE

Krister Jakobsson
Ordförande
Björn Selfjord
Kassör
Lars Zimmerman
Vice ordförande
Stig Hakner
Sekreterare
Mats Levinsson
Ledamot
Lars Göran Karlsson
Ledamot
Janeric Mårtensson
Ledamot 

Ledamot

Kontakt med styrelsen: fgmc.maritiman@outlook.com