FGMC STYRELSE

Krister Jakobsson
Ordförande
Björn Selfjord
Kassör
Lars Zimmerman
Vice ordförande
Stig Hakner
Sekreterare
Mats Levinsson
Ledamot
Lars Göran Karlsson
Ledamot
Janeric Mårtensson
Ledamot 
Göran Sjöstrand
Ledamot

Kontakt med styrelsen: fgmc.maritiman@outlook.com