Båtmässan

På grund av rådande smittspridning har årets båtmässa ställts in. Beslut har fattats om att FGMC ska delta vid båtmässan i februari 2023 istället. Våra maritima föreningar arbetar dock som vanligt och du är varmt välkommen till föreningarnas respektive årsmöten. Jagaren Smålands vänner hade årsmöte den 5 mars 2022.